Get Image for Youtube or Vimeo Videos from URL

Bạn tạo 1 trang web mà nội dung bài viết chưa các video ở youtube hay vimeo và muốn lấy ảnh minh họa từ video làm ảnh thumbnail cho bài viết thì bạn hãy dùng code này xem nhé

Thiết kế web theo yêu cầu


youtube.com

Code hàm lấy ảnh youtubefunction video_image($url){
$image_url = parse_url($url);
if($image_url['host'] == 'www.youtube.com' || $image_url['host'] == 'youtube.com'){
$array = explode("&", $image_url['query']);
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg";
} else if($image_url['host'] == 'www.vimeo.com' || $image_url['host'] == 'vimeo.com'){
$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/".substr($image_url['path'], 1).".php"));
return $hash[0]["thumbnail_small"];
}
}

Để tùy chọn kích thước ảnh lấy ra

 

Cho Youtube

 

return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/default.jpg"; // Small Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg"; // Large Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/1.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/2.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/3.jpg";

 

Cho Vimeo

 

return $hash[0]["thumbnail_small"];

Các giá trị khác:return $hash[0]["thumbnail_small"];
return $hash[0]["thumbnail_medium"];
return $hash[0]["thumbnail_large"];

 


Bài liên quan

Hàm đặt thuộc tính nofollow cho external link
Các mã nguồn mở cho website bán hàng online
9 lỗi thường gặp của Wordpress và cách khắc phục
Lựa chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu học lập trình?
Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3
Thư viện PHP bạn nên biết khi lập trình
Tags: Get Image for Youtube, Get Image for Vimeo

Bài viết cùng chủ đề

Ý kiến của bạn

Trang web còn đang trong quá trình hoàn thiện về nội dung và chức năng mong các bạn hãy ủng hộ tinhoc4vn xin chân thành cảm ơn !

Tham khảo thêm

Back to Top