Get Image for Youtube or Vimeo Videos from URL

Bạn tạo 1 trang web mà nội dung bài viết chưa các video ở youtube hay vimeo và muốn lấy ảnh minh họa từ video làm ảnh thumbnail cho bài viết thì bạn hãy dùng code này xem nhé


youtube.com

Code hàm lấy ảnh youtubefunction video_image($url){
$image_url = parse_url($url);
if($image_url['host'] == 'www.youtube.com' || $image_url['host'] == 'youtube.com'){
$array = explode("&", $image_url['query']);
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg";
} else if($image_url['host'] == 'www.vimeo.com' || $image_url['host'] == 'vimeo.com'){
$hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/".substr($image_url['path'], 1).".php"));
return $hash[0]["thumbnail_small"];
}
}

Để tùy chọn kích thước ảnh lấy ra

 

Cho Youtube

 

return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/default.jpg"; // Small Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg"; // Large Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/1.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/2.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/3.jpg";

 

Cho Vimeo

 

return $hash[0]["thumbnail_small"];

Các giá trị khác:return $hash[0]["thumbnail_small"];
return $hash[0]["thumbnail_medium"];
return $hash[0]["thumbnail_large"];

 


Bài liên quan

Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3
Khắc phục lỗi 500 - Internal Server Error khi sử dụng .htaccess
Cách thêm Google+ Comment cho Website
9 lỗi thường gặp của Wordpress và cách khắc phục
Loại bỏ thẻ html và ký tự đặc biệt trong PHP
Tích hợp YouTube Plugin vào FCK Editor
Tags: Get Image for Youtube, Get Image for Vimeo

Bài viết cùng chủ đề

Ý kiến của bạn

Trang web còn đang trong quá trình hoàn thiện về nội dung và chức năng mong các bạn hãy ủng hộ tinhoc4vn xin chân thành cảm ơn !

Liên kết bạn bè

Tham khảo thêm

Back to Top