Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Thiết kế web theo yêu cầu


Enable Google YUM repository

tạo file  google-chrome.repo trong thư mục   /etc/yum.repos.d/ với nội dung như sau

 

32-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 32-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

64-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 64-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Cài đặt Google Chrome với YUM (as root user)

 

Install Google Chrome Stable Version

## Install Google Chrome Stable version ##
yum install google-chrome-stable
 

Install Google Chrome Beta Version

## Install Google Chrome Beta version ##
yum install google-chrome-beta
 

Install Google Chrome Unstable Version

## Install Google Chrome Unstable version ##
yum install google-chrome-unstable

 


Bài liên quan

Hàm đặt thuộc tính nofollow cho external link
Các mã nguồn mở cho website bán hàng online
Cách thêm Google+ Comment cho Website
Get Image for Youtube or Vimeo Videos from URL
9 lỗi thường gặp của Wordpress và cách khắc phục
Thư viện PHP bạn nên biết khi lập trình
Tags: google-chorme, google-chorme-linux-red hat, red hat

Bài viết cùng chủ đề

Ý kiến của bạn

Trang web còn đang trong quá trình hoàn thiện về nội dung và chức năng mong các bạn hãy ủng hộ tinhoc4vn xin chân thành cảm ơn !

Tham khảo thêm

Back to Top