Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3


Enable Google YUM repository

tạo file  google-chrome.repo trong thư mục   /etc/yum.repos.d/ với nội dung như sau

 

32-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 32-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

64-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 64-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Cài đặt Google Chrome với YUM (as root user)

 

Install Google Chrome Stable Version

## Install Google Chrome Stable version ##
yum install google-chrome-stable
 

Install Google Chrome Beta Version

## Install Google Chrome Beta version ##
yum install google-chrome-beta
 

Install Google Chrome Unstable Version

## Install Google Chrome Unstable version ##
yum install google-chrome-unstable

 


Bài liên quan

Các lệnh cơ bản trong Red Hat Enterprise Linux 6
Khắc phục lỗi 500 - Internal Server Error khi sử dụng .htaccess
Get Image for Youtube or Vimeo Videos from URL
Hàm đặt thuộc tính nofollow cho external link
Lựa chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu học lập trình?
9 lỗi thường gặp của Wordpress và cách khắc phục
Tags: google-chorme, google-chorme-linux-red hat, red hat

Bài viết cùng chủ đề

Ý kiến của bạn

Trang web còn đang trong quá trình hoàn thiện về nội dung và chức năng mong các bạn hãy ủng hộ tinhoc4vn xin chân thành cảm ơn !

Liên kết bạn bè

Tham khảo thêm

Back to Top